Ida Hadzimuratovic

Sanitarno ekološka zaštita

Zaposleno pet nezaposlenih osoba

Husssain Alnassar, direktor kompanije Herbal Spa d.o.o. jučer je zaposlio  pet nezaposlenih osoba sa evidencije  JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, koji su pohađali Program obuke  profesionalnog osposobljavanja za pružanja sofisticiranih usluga za njegu tijela. (više…)

Direktor Midhat Osmanbegović: Mi smo spona između poslodavaca i nezaposlenih

SARAJEVO, (Patria) – Na evidenciji JU Služba za zapošljavanje KS krajem 2017. godine je manje od 66.000 nezaposlenih osoba, što je najmanji broj u posljednjih deset godina. (više…)

Vještine radnika koje će se tražiti na tržištu rada

Iako tehnologija donosi promjene na tržište rada, ne treba strahovati da će roboti zamijeniti ljude. Ipak, neke nove vještine morat ćemo usvojiti. (više…)

Očekuje se 500 poslovnih ideja

U organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji se provodi uz podršku Vlade Švicarske, krajem prošle sedmice je u Sarajevu održan četvrti po redu Forum službi zapošljavanja. (više…)

Počela obuka 20 nezaposlenih osoba za stručno usavršavanje

U kompaniji Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo jučer je počela treća obuka stručnog usavršavanje 20 osoba sa evidencije nezaposlenih JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo. (više…)

Do posla zahvaljujući projektu Urbana poljoprivreda

U okviru implementacija projekta “Urbana poljoprivreda” danas je u Općini  Novi Grad održana  radionica pod nazivom  “Društveno preduzetništvo u poljoprivredi te iskustava u kreiranju zadruga kao relevantnih poslovnih modela”. (više…)

Klub za traženje posla: U protekla tri mjeseca posao dobile 23 nezaposlene mlade osobe

Klubovi za traženje posla u okviru JU “ Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo u šest općinskih biroa, Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Ilijaš započeli su sa obukama prve decembarske grupe  nezaposlenih osoba. Obuku od tri sedmice pohađaće 72 polaznika, raznih zanimanja sa ciljem kako bi poboljšali  svoju konkuretnost na tržištu rada. (više…)

U uslužnim djelatnostima najviše zaposlenih

Stopa nezaposlenosti u 2017. godini  u Federaciji manja je za 5,6 posto u odnosu na 2016, odnosno za 9,4 posto u odnosu na podatke iz 2012. godine. Rezultati su ovo ankete koju je Federalni zavod za statistiku proveo kako bi došao do podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih. Domaćinstva koja žive u stambenoj jedinici uzeta su kao uzorak, njih 6.196, a anketiran je svaki član tog domaćinstva. (više…)

Anketa „Godišnje istraživanje farmi“

Agencija za statistiku BiH od 1. do 15. decembra prvi put će provesti statističko istraživanje iz oblasti poljoprivrede na uzorku kreiranom iz Popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine, pod nazivom Anketa „Godišnje istraživanje farmi“. (više…)