JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo PUTEM LICITACIJE

Javni oglas za prodaju službenih motornih vozila JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo putem licitacije, možete preuzeti ovdje!

 

Rok za dostavljanje ponuda je 30.11.2017. godine do 14:00 sati.

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača, održat će se 30.11.2017. godine sa početkom u 14:15 sati u prostorijama JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, na adresi Đoke Mazalića br. 3.

  LICITACIJA
 

Tagovi: