JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U KOMPANIJI HERBAL SPA DOO SARAJEVO

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - ILO, broj 02/03-14-14556/17 o implementaciji Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, partner na Projektu kompanija Herbal Spa doo Sarajevo u saradnji sa JU "Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, a za potrebe realizacije Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba, o b j a v l j u j e:

Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u Programu obuke i stručnog usavršavanja u kompaniji HERBAL SPA d.o.o. Sarajevo koji možete,  preuzeti ovdje.

Tagovi: