JAVNI POZIVI NEZAPOSLENIM OSOBAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA

JAVNI POZIV nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života zajedno sa aplikacijom za prijavu, možete preuzeti OVDJE. 

JAVNI POZIV nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja "Trgovac pojedinac" zajedno sa aplikacijom za prijavu, možete preuzeti OVDJE. 

JAVNI POZIV nezaposlenim visokoobrazovanim osobama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja "Zlatna značka" zajedno sa aplikacijom za prijavu, možete preuzeti OVDJE. 

Tagovi: