JAVNI POZIVI NEZAPOSLENIM OSOBAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I PROGRAMIMA OBUKE

JAVNI POZIV nezaposlenim visokoobrazovanim osobama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja "Zlatna značka" možete pronaći ovdje, kao i aplikaciju za prijavu učešća!

JAVNI POZIV nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu obuke za socijalno osjetljive kategorije nezaposlenih osoba možete pronaći ovdje, kao i aplikaciju za prijavu učešća! 

JAVNI POZIV nezaposlenim osobama za Program obuke nezaposlenih osoba za samozapošljavanje možete pronaći ovdje, kao i aplikaciju za prijavu učešća!