JAVNI POZIVI POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja "Zlatna značka" možete pronaći ovdje, kao i aplikaciju za prijavu učešća! 

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja osoba osposobljenih za rad na prevenciji maloljetničke delikvencije i/ili za rad sa djecom sa posebnim potrebama možete pronaći ovdje, kao i aplikaciju za prijavu učešća!

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu finansiranja i sufinansiranja zapošljavanja osoba sa invaliditetom možete pronaći ovdje, kao i aplikaciju za prijavu učešća!

JAVNI POZIV poslodavcima za zapošljavanja po Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa stečenom diplomom visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke možete pronaći ovdje, kao i aplikaciju za prijavu učešća!