LISTA APLIKANATA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE I PREKVALIFIKACIJE SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA PO JAVNOM POZIVU OD 08.06.2017. GODINE

Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke i prekvalifikacije socijalno ugroženih kategorija po Javnom Pozivu od 08.06.2017. godine možete preuzmite ovdje!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate Javnog poziva od 08.06.2017. godine je 8 dana od datuma objave rezultata na web stranici JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.

LISTA APLIKANATA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE I PREKVALIFIKACIJE SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA PO JAVNOM POZIVU OD 08.06.2017. GODINE

Tagovi: