LISTA POSLODAVACA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA SA VSS, VŠS, SSS I KV STRUČNE SPREME U JAVNOM SEKTORU PO JAVNOM POZIVU OD 08.06.2017. GODINE

Listu poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme u javnom sektoru po Javnom pozivu od 08.06.2017. godine preuzmite ovdje!

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme u javnom sektoru po Javnom pozivu od 08.06.2017. godine preuzmite ovdje!

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme u javnom sektoru, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme u javnom sektoru po Javnom pozivu od 08.06.2017. godine preuzmite ovdje!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate Javnog poziva od 08.06.2017. godine je 8 dana od datuma objave rezultata na web stranici JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.

Tagovi: