Aktuelnosti

Sarajevo, 11.04.2017.godine
Javna služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo: In-House trening za buduće voditelje Klubova za traženje posla
Javna služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo kontnuirano je opredjeljena da unapređuje svoj rad – u ovoj službi (tačnije u birou Novo Sarajevo), u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih, uz podršku Vlade Švajcarske, prije četiri godine je uveden Reformski paket koji je podrazumijevao reorganizaciju rada biroa kako bi se razdvojili savjetodavni od administrativnih poslova, uveden je sistem za mjerenje učinaka, izmjenjena je sistematizacija, izrađeno Uputstvo za rad u opšitniskim biroima KS itd.
Sarajevo, 03.04.2017.godine
Održan radni sastanak sa ministricom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amelom Dautbegović, ministrom finansija prof.dr. Jasminom Halebićem i sa predstavnicima IMPAQ Internationala
U petak, 31.03.2017.godine u prostorijama JU „ Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo održan je radni sastanak sa uvaženom ministricom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amelom Dautbegović, ministrom finansija prof.dr. Jasminom Halebićem i sa predstavnicima IMPAQ Internationala, Naida Carsimamović-Vukotić i Ye Zhang.
Sarajevo, 29.03.2017.godine
Projekat Općine Novi Grad „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“ odabran za finansiranje iz sredstava EU
U prostorijama Delegacije Evropske unije u BiH, održana je svečana dodjela certifikata za 15 projekata koji su ocijenjeni pozitivno od strane međunarodnih evaluatora u okviru poziva “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).
Sarajevo, 22.03.2017.godine
Nastavljena obuka javnih službi za zapošljavanje za podršku preduzetništvu
Danas je u Konjicu započeo drugi krug obuke uposlenika javnih službi za zapošljavanje (JSZ) u BiH za rad sa nezaposlenim licima koja apliciraju za programe aktivnih mjera za samozapošljavanje. Predstavnici javnih službi obučavaju se za uloge mentora koji će potencijalnim preduzetnicima pružati podršku u finalizaciji i validaciji planova za poslovne poduhvate.
Sarajevo, 21.03.2017.godine
Nastavak saradnje Službe za zapošljavanje i Općine Novi Grad
Općina Novi Grad Sarajevo ove će godine u zapošljavanje pripravnika, zapošljavanje putem prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba za deficitarna zanimanja usmjeriti oko pola miliona konvertibilnih maraka.
Sarajevo, 17.03.2017. godine
Posjeta Centrotrans Eurolines-u
Predstavnici JU „ Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo na čelu sa direktorom Midhatom Osmanbegovićem, posjetili su Centrotrans Eurolines d.d.

Brojac posjeta