JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U MISTRAL TECHNOLOGIES D.O.O.

Kompanija Mistral Technologies d.o.o. u saradnji sa JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo poziva sve nezaposlene osobe sa evidencije nezaposlenih Biroa za zapošljavanje Novi Grad i Kantona Sarajevo, kao i ostale zainteresovane osobe koje trenutno nemaju poslovni angažman da se prijave za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja u trajanju od tri mjeseca.

Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u Programu obuke i stručnog usavršavanja u Mistral Technologies d.o.o. Sarajevo, kao i obrazac za prijavu na isti možete pronaći ovdje!

poziv od 01.11

About Author

Ida Hadzimuratovic

apošljavanja profesionalnog osposobljavanja osoba sa invaliditet

Connect with Me: