JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE ZA RAD NA RAČUNARU – rok za prijavu istekao

Na osnovu Sporazuma br. 02/03-14-14556/17 – III potpisanog između Općine Novi Grad Sarajevo i partnera na Projektu “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, projektni partneri Udruženje Centar za razvoj socijalnog poduzetništva i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za potrebe realizacije Programa obuke nezaposlenih osoba, o b j a v l j u j u:

Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u Programu obuke za rad na računaru koji možete preuzeti OVDJE. 

About Author

Ida Hadzimuratovic

Frizerske usluge

Connect with Me: