PRODUŽENI JAVNI POZIVI OPĆINE NOVO SARAJEVO – istekao

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave  u Federaciji  Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BIH  broj: 49/06, 51/09) i člana 50. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”broj: 35/10), te člana 9. Programa mjera za podsticaj zapošljavanja općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”broj: 30/18), Načelnik Općine Novo Sarajevo, objavljuje:

JAVNE POZIVE

Općina Novo Sarajevo poziva nezaposlene osobe i poslodavce sa područja Općine Novo Sarajevo da uzmu učešće u realizaciji Programa mjera za podsticaj zapošljavanja općine Novo Sarajevo, i to:

1.      Javni poziv poslodavcima sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, isti možete zajedno sa aplikacijom preuzeti OVDJE. 

2.      Javni poziv poslodavcima sa Općine Novo Sarajevo  da se prijave za učešće  u programu obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije i specijalizacije boračke populacije  i drugih nezaposlenih lica, isti možete zajedno sa aplikacijom preuzeti OVDJE. 

3.      Javni poziv nezaposlenim osobama sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja, isti možete zajedno sa aplikacijom preuzeti OVDJE. 

Integralni tekst Javnih poziva može se preuzeti sa službene web stranice općine Novo Sarajevo – www.novosarajevo.ba, web stranice JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – www.szks.ba  ili lično: Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 55, kancelarija 5, prizemlje.

Javni pozivi objavljeni 15.08.2018 godine produžavaju se za 15 dana i ostaju otvoreni do 14.09.2018 godine.

 

                                                                                                                                                      

About Author

Connect with Me: