POZIV ZA PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA PROGRAMU “osnaŽENE”

Fondacija 787 uz podršku Općine Centar Sarajevo, implementira projekat “osnaŽENE” u sklopu kojeg će biti realizovana trodnevna radionica, te personalizirano poslovno savjetovanje za žene koje imaju prebivalište na području Općine Centar.

Cilj projekta je da učesnice steknu dodatna znanja i vještine kako bi postale konkurentnije na tržištu rada, ali i kako bi se odvažile na pokretanje vlastitog biznisa/samozapošljavanje.

Poziv za učešće na radionici možete pogledati ovdje!

osnaŽENE novembar

About Author

Ida Hadzimuratovic

apošljavanja profesionalnog osposobljavanja osoba sa invaliditet

Connect with Me: