LISTA POSLODAVACA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA ASISTENATA NA FAKULTETE 150+ PO JAVNOM POZIVU OD 26.01.2018. GDOINE

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja asistenata na fakultete 150+ po Javnom pozivu od 26.01.2018. godine možete preuzeti OVDJE!

Listu poslodavaca koji NE ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja asistenata na fakultete 150+ po Javnom pozivu od 26.01.2018. godine možete preuzeti OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva od 26.01.2018. godine je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. 

 

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: