Liste aplikanata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu subvencioniranja dijela javnih prihoda Trgovac pojedinac, po Javnom pozivu od 13.07.2018. godine

Liste aplikanata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu subvencioniranja dijela javnih prihoda Trgovac pojedinac, Po Javnom pozivu od 13.07.2018. godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. 

About Author

Connect with Me: