LISTE POSLODAVACA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE, DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE NEZAPOSLENIH OSOBA ZA POZNATOG POSLODAVCA PO JAVNOM POZIVU OD 08.05.2018. GODINE

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca po Javnom pozivu od 08.05.2018. godine možete preuzeti OVDJE. 

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca po Javnom pozivu od 08.05.2018. godine možete preuzeti OVDJE. 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate Javnog poziva od 08.05.2018. godine  je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. 

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 033 569 133.

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njhovih dijelova

Connect with Me: