LISTE POSLODAVACA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE, DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE NEZAPOSLENIH OSOBA ZA POZNATOG POSLODAVCA PO JAVNOM POZIVU OD 08.05.2018. GODINE

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca po Javnom pozivu od 08.05.2018. godine možete preuzeti OVDJE. 

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca po Javnom pozivu od 08.05.2018. godine možete preuzeti OVDJE. 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate Javnog poziva od 08.05.2018. godine  je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. 

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 033 569 133.

About Author

Ida Hadzimuratovic

Marketing-call centar

Connect with Me: