Rezultati Javnog poziva nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja u kompaniji Centrotrans-Eurolines d.d. objavljenog 16.10.2017. godine

Projekat  “Nove  strategije  zapošljavanja na lokalnom nivou” predstavlja sistemski pristup svih  relevantnih aktera na uspostavi funkcionalnog modela za povećanje mogućnosti održivog zapošljavanja na  prostoru lokalne zajednice. Općina Novi Grad Sarajevo je vodeći partner na Projektu, a partneri su JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Centar za razvoj socijalnog poduzetništva, te preduzeća Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, Cebos d.o.o Sarajevo, Mistral Technologies d.o.o Sarajevo i Herbal Spa d.o.o Sarajevo. Projekat se realizuje u okviru Programa Međunarodne organizacije rada (UN – ILO) “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, a koji finansira Evropska unija.Realizacija specifičnih Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba u partnerskim kompanijama je jedna od planiranih projektnih aktivnosti, a ovaj Javni poziv tretira obuku u kompaniji Centrotrans-Eurolines d.d.

Lista odabranih nezaposlenih osoba u programu obuke i stručnog usavršavanja u kompaniji Centrotrans-Eurolines d.d  Sarajevo :

VOZAČ

 1. Mujo Klepo
 2. Nermin Dedić
 3. Elsan Pučić
 4. Beniamin Dobrilović
 5. Pandžić Damir
 6. Kadić Jasmin
 7. Slatina Elvir
 8. Adnan Čatić

AUTOMEHANIČAR

 1. Ligata Irnes
 2. Čolaković Almedin
 3. Hadžić Anel
 4. Amer Gaković

AUTOELEKTRIČAR

 1. Adi Belko
 2. Ajdin Nikšić
 3. Omerović Sadik
 4. Mahir Čosović

INŽENJER SAOBRAĆAJA

 1. Muratović Irnesa
 2. Pašić Emina

INŽENJER MAŠINSTVA

 1. Aldin Konak
 2. Amra Sinanović.

About Author

Ida Hadzimuratovic

Proizvodnja fleksibilne ambalaže

Connect with Me: