REZULTATI JAVNOG POZIVA NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U KOMPANIJI MISTRAL TECHNOLOGIES D.O.O.

Rezultate Javnog Poziva, odnosno imena osoba koje su se prijavile za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja u kompaniji Mistral  Technologies d.o.o., a koji je JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo objavila, 01. novembra 2017. godine možete pogledati u nastavku.

 1. Esmeralda Holjan
 2. Omar Dervišević
 3. Arif Mahmić
 4. Sanin Redžepagić
 5. Mehmed Duhović
 6. Hasan Šunje
 7. Muhamed Bratić
 8. Bekir Bukvarević
 9. Amina Selimović
 10. Fatima Sinanović
 11. Adi Pandžić
 12. Alem Kožljak
 13. Adnan Karšić
 14. Ragib Smajić
 15. Šejla Ramović
 16. Emir Sabljica
 17. Fatima Jašarević
 18. Admir Sitnić
 19. Mirza Brdar
 20. Srđan Skočo

About Author

Ida Hadzimuratovic

Transport i logistika

Connect with Me: