SARAJEVO, 14.09.2017. GODINE

Potpisan Memorandum o saradnji između Udruženja "Proaktiva" i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Danas su u prostorijama JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo svoju buduću komunikaciju i saradnju uredili potpisivanjem Memoranduma o saradnji,  gđa. Amra Čičkušić, predsjednica Udruženja „Proaktiva“ i g. Midhat Osmanbegović, direktor JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo. Poštujući nadležnosti Službe i misiju Udruženja, postavljen je cilj za unapređenje i jačanja saradnje kroz zajedničko djelovanje nizom aktivnosti (osmišljavanje projekata, organizacija foruma i sl., izradu studija i analiza, razmjenu informacija, sprovođenje edukativnih programa i medijskih kampanja) u oblastima cjeloživotnog i neformalnog obrazovanja kao što su: podizanje javne svijesti o važnosti kontinuiranog obrazovanja, afirmacija koncepta e-learning, informisanje javnosti o učenju na daljinu, promovisanje ideje o neophodnosti vaninstitucionalnog obrazovanja, korištenje savremenih informacionih tehnologija, zagovaranje samoosposobljavanja u svrhu zapošljavanja i sl.

Udruženje „Proaktiva“ teži ka tome da građani ove zemlje svoj socijalni i ekonomski prosperitet ostvare isključivo svojim radom, primjenjujući savremena znanja i tehnologije. Cilj je kroz razne projekte i aktivnosti uspostaviti efikasnu obrazovnu tehnološku platformu koja bi obezbjedila da prvi koraci ka ličnom napretku i profesionalnom dokazivanju budu svima što lakši i brži, između ostalog informisanje javnosti o učenju na daljinu kao modernom, efikasnom i ekonomičnom modulu edukacije koji je lako dostupan svima.

Brojac posjeta