ELEKTROINSTALATER (više izvršilaca-Zagreb)

Naziv radnog mjesta: ELEKTROINSTALATER (više izvršilaca-Zagreb)
Poslodavac:
TAMI PROJEKT d.o.o. Hrvatska
Opis posla:
  • Ugradnja električne instalacije i postavljanje uređaja električne rasvjete
  • Održavanje i postavljanje uređaja te otklanjanje mogućih kvarova
  • Ugradnja instalacija, postavljanje cijevi i vodova, ugradnja razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme
  • Montaža klimatizacijskih sustava, instalacija i spajanje optičkih kablova, tehnička zaštita (videonadzori-alarm sustavi) antenski sustavi i elektroinstalacije

Uslovi za radnika:

  • Službeni automobil
  • Telefon
  • Plaćeni prekovremeni rad
  • Smještaj osiguran
Zanimanje/Potrebno zvanje: Elektroinstalater
Stručna sprema: SSS
Dodatni uslovi:

Svjedočanstvo o stručnoj spremi

Potrebno radno iskustvo: Da
Vrsta ugovora: Ugovor na neodređeno vrijeme
Platni razred: 6000,00 KN
Ostale naknade: Po dogovoru
Konkurs otvoren od: 13.09.2017.
Konkurs otvoren do: 01.11.2017.
Potreban broj radnika: 29
Nacin prijave na konkurs:

Prijavu sa potrebnim dokumentima poslati direktno na e-mail adresu info@tamiprojekt.hr  ili se javiti na matični biro radi prijave

Razgovor sa kandidatima: Da
Ime kontakt osobe: Tanja
Telefon kontakt osobe: + 385 981611181
E-mail kontakt osobe:

Prateća dokumentacijaBrojac posjeta