Nabavka grafičkih usluga

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka grafičkih usluga
  • JRN CPV:22000000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka grafičkih usluga
  • Ugovor potpisan sa:AMOS GRAF d.o.o.
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:346,32
  • Broj izmjena aneksa:NE
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:346,32
  • Ostvareni rok realizacije u danima:1
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/11/ODLUKA-o-izboru-ponuđaca-2470.pdf