Nabavka konsultantskih usluga

 • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
 • Naslov:Nabavka konsultantskih usluga
 • JRN CPV:79411000
 • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka konsultantskih usluga
 • Ugovor potpisan sa:BSG FINCONS d.o.o.
 • Datum potpisivanja ugovora:07.07.2017
 • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:5998,59
 • Ugovoreni rok realizacije u danima:180
 • Izmjene aneksi ugovora:NE
 • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:5998,59
 • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/Odluka-o-izboru-ponudaca-br.-01-01-1530-14-za-usluge-konsaltinga-iz-oblasti-finansija-i-javnih-nabavki-BSG-FINCONS.pdf | http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/UGOVOR-o-pružanju-konsultantskih-usluga-br.-01-01-1542-17.pdf