Nabavka lož ulja

 • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
 • Naslov:Nabavka lož ulja
 • JRN CPV:09135000
 • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka lož ulja
 • Ugovor potpisan sa:HIFA d.o.o. Tešanj
 • Datum potpisivanja ugovora:27.12.2017
 • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:5848,64
 • Ugovoreni rok realizacije u danima:4
 • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:5848,64
 • Ostvareni rok realizacije u danima:2
 • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/01/Odluka-o-izboru-ponuđača-2945.pdf | http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/01/UGOVOR-2947.pdf