Nabavka softvera i novih modula

 • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
 • Naslov:Nabavka softvera i novih modula
 • JRN CPV:72000000
 • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka softvera i novih modula
 • Ugovor potpisan sa:IT SYSTEMS d.o.o.
 • Datum potpisivanja ugovora:17.05.2017
 • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:24219,00
 • Ugovoreni rok realizacije u danima:60
 • Izmjene aneksi ugovora:NE
 • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:24219,00
 • Ostvareni rok realizacije u danima:30
 • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/Odluka-o-najpovolljnijem-ponudacu-0101-1004-17-IT-SYSTEMS.pdf | http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/ugovor-za-nabavku-usluge-izrade-softwera-i-novih-modula-1146.pdf