Nabavka toplih i hladnih napitaka

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka toplih i hladnih napitaka
  • JRN CPV:15000000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka toplih i hladnih napitaka
  • Ugovor potpisan sa:TPDC d.o.o.
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:12,55
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/04/odluka-o-izboru-ponuđača-0670.pdf