Nabavka toplih i hladnih napitaka

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka toplih i hladnih napitaka
  • JRN CPV:15000000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka toplih i hladnih napitaka
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:132,75
  • Ostvareni rok realizacije u danima:3
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/Odluka-o-izboru-ponudaca-br.-01-01-2140-17-za-nabavku-toplih-i-hladnih-napitaka-TPDC.pdf