Nabavka toplih i hladnih napitaka

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka toplih i hladnih napitaka
  • JRN CPV:15000000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka toplih i hladnih napitaka
  • Ugovor potpisan sa:LINGO D.O.O.
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:451,95
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/odluka-o-izboru-ponuđača-lingo-0358-1.pdf