Nabavka toplih i hladnih napitaka

  • Faza postupka:Pokretanje i tok postupka javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka toplih i hladnih napitaka
  • JRN CPV:15000000
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Vrijednost prihvacene ponude sa PDV:12,55
  • Odabrani ponudjac:TPDC d.o.o.
  • Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV:5128,00
  • Naziv predmeta ugovaranja:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/04/odluka-o-pokretanju-postupka-0202.pdf