Nabavka uredskog namještaja

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka uredskog namještaja
  • JRN CPV:39000000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka uredskog namještaja
  • Ugovor potpisan sa:GROS COMP Z.Z. HADZICI
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:2340
  • Izmjene aneksi ugovora:NE
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:2340
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/ODLUKA-O-izboru-ponuđača-gross-comp-0154.pdf | http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/UGOVOR-GROSS-COMP-0175.pdf