Nabavka uredskog namještaja

  • Faza postupka:Pokretanje i tok postupka javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka uredskog namještaja
  • JRN CPV:39000000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka uredskog namještaja
  • Ugovor potpisan sa:BINGO d.o.o.
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/04/odluka-o-izboru-ponuđača-0528.pdf