Nabavka usluga održavanja telefonskih aparata, instalacija i fax aparata

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluga održavanja telefonskih aparata, instalacija i fax aparata
  • JRN CPV:50314000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluga održavanja telefonskih aparata, instalacija i fax aparata
  • Ugovor potpisan sa:TELLING TRADE d.o.o.
  • Datum potpisivanja ugovora:04.08.2017
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:3670,29
  • Ugovoreni rok realizacije u danima:150
  • Izmjene aneksi ugovora:NE
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/Odluka-o-izboru-ponudaca-br.-01-01-1676-17-za-nabavku-usluga-održavanja-telefonskih-aparata-instalacija-i-fax-aparata-TELLING-TRADE.pdf | http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/UGOVOR-za-nabavku-usluge-održavanja-tel.-aparata-instalacija-i-fax-aparata-br.01-01-1759-17.pdf