Nabavka usluga osiguranja imovine

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluga osiguranja imovine
  • JRN CPV:66510000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluga osiguranja imovine
  • Ugovor potpisan sa:TRIGLAV OSIGURANJE D.D.
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:1964,54
  • Izmjene aneksi ugovora:NE
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/ODLUKA-br.-08-5110-17-usluge-osiguranja-imovine-TRIGLAV-OSIGURANJE.pdf | http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/UGOVOR-osiguranje-imovine-triglav.pdf