Nabavka usluga osiguranja imovine

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluga osiguranja imovine
  • JRN CPV:66510000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluga osiguranja imovine
  • Ugovor potpisan sa:TRIGLAV OSIGURANJE D.D.
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:380,83
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:380,83
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/11/ODLUKA-o-izboru-ponuđača-1533.pdf