Nabavka usluge izrade natpisnih ploča

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge izrade natpisnih ploča
  • JRN CPV:79800000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge izrade natpisnih ploča
  • Ugovor potpisan sa:PISMOLIK
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:912,50
  • Ostvareni rok realizacije u danima:5
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/odluka-o-izboru-ponuđača-pismolik.pdf