Nabavka usluge kasko osiguranja službenih vozila

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge kasko osiguranja službenih vozila
  • JRN CPV:66514110
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge kasko osiguranja službenih vozila
  • Ugovor potpisan sa:TRIGLAV OSIGURANJE d.d.
  • Datum potpisivanja ugovora:10.05.2017
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:3489,00
  • Izmjene aneksi ugovora:NE
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:3489,00
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/UGOVOR-o-kasko-osiguranju-motornih-vozila-br.-01-01-1100-17.pdf | http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/Odluka-o-izboru-ponudaca-br.-01-01-1094-17-za-nabavku-usluge-kasko-osiguranja-sl.-vozila-TRIGLAV-OSIGURANJE-DD.pdf