Nabavka usluge novinskih servisa

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge novinskih servisa
  • JRN CPV:92400000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge novinskih servisa
  • Ugovor potpisan sa:ONASA d.o.o.
  • Datum potpisivanja ugovora:29.05.2017
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:2246,40
  • Ugovoreni rok realizacije u danima:365
  • Izmjene aneksi ugovora:NE
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/Odluka-za-izbor-ponudaca-br.-01-01-1209017-za-nabavku-usluge-novinskih-servisa-ONASA-DOO.pdf | http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/UGOVOR-br.-01-01-1226-17-ulsuge-novinskih-servisa-ONASA.pdf