Nabavka usluge radova adaptacije poslovnog prostora Biroa Vogošća

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge radova adaptacije poslovnog prostora Biroa Vogošća
  • JRN CPV:45262700
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge radova adaptacije poslovnog prostora Biroa Vogošća
  • Ugovor potpisan sa:KOLINVEST D.O.O. SARAJEVO
  • Ugovoreni rok realizacije u danima:30
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:68374,8
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-br.-01-01-34-1475-17-adaptacija-poslovnog-prostora-Biroa-Vogosca-KOLININVEST.pdf | http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/ugovor-kolinvest1632.pdf