Nabavka usluge radova krečenja prostorija

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge radova krečenja prostorija
  • JRN CPV:45450000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge radova krečenja prostorija
  • Ugovor potpisan sa:GROS-COMP z.z.
  • Datum potpisivanja ugovora:10.10.2017
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:14847,00
  • Ugovoreni rok realizacije u danima:80
  • Izmjene aneksi ugovora:NE
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/ODLUKA-o-izboru-ponuđaca-krecenje.pdf | http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/UGOVOR-GROS-COMP-2286.pdf