Nabavka usluge stručnog usavršavanja radnika JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge stručnog usavršavanja radnika JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo
  • JRN CPV:80000000
  • Vrsta postupka:poseban režim dodjele ugovora
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge stručnog usavršavanja radnika JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo
  • Ugovor potpisan sa:Multicom d.o.o.
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:620,00