Nabavka usluge stručnog usavršavanja radnika JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge stručnog usavršavanja radnika JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo
  • JRN CPV:80000000
  • Vrsta postupka:poseban režim dodjele ugovora
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge stručnog usavršavanja radnika JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo
  • Ugovor potpisan sa:Revicon
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:220,00
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/04/odluka-o-izboru-ponuđača-2378.pdf