Nabavka usluge stručnog usavršavanja radnika JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge stručnog usavršavanja radnika JU
  • JRN CPV:80522000
  • Vrsta postupka:poseban režim dodjele ugovora
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge stručnog usavršavanja radnika JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Sarajevo
  • Ugovor potpisan sa:REC d.o.o.
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:1014,99
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2017/10/Odluka-o-izboru-ponudaca-br.-01-01-2149-17-za-usluge-stručnog-obrazovanja-uposlenika-REC-DOO.pdf