RAČUNOVOĐA

Potreban broj radnika: 1
 • Rad na određeno vrijeme
 • Hadžići
 • jul 1, 2019

Agrinatura d.o.o.

 • Izrada finansijskih planova, analiza i izveštaja;
 • Održavanje likvidnosti i solventnosti;
 • Redovno praćenje i primjena zakonskih propisa iz djelokruga finansijsko-računovodstvenih poslova;
 • Kontakti sa finansijskim i relevantnim državnim institucijama;
 • Ostale dužnosti propisane po sistematizaciji radnog mesta i po nalogu direktora.
Obavezni uslovi:
 • VSS, završen ekonomski fakultet,
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje MS Office paketa ili nekog drugog odgovarajućeg paketa;
 • Znanje engleskog ili njemačkog jezika;
 • Dobre komunikacijske vještine, flexibilnost i prilagodljivost;
Dodatni uslovi:
 • Poželjan certifikat za samostalnog računovođu
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt email: natasa.kuljic@agrinatura.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Connect with Me: