NASTAVNIK / NASTAVNICA LATINSKOG JEZIKA

Potreban broj radnika: 1

Gimnazija Univerziteta Sarajevo School of Sciense and Technology (Gimnazija SSST)

Srednje obrazovanje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik/nastavnica latinskog jezika sa 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  29.01.2018. godine do 31. 08.2018. godine

Obavezni uslovi:

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za gimnazije u Kantonu Sarajevo, te pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje.

Uz prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom , kandidati su dužni dostaviti (original ili ovjerene kopije), sljedeće:

 • Odgovarajuće diplome/svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto koji su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Dodatni uslovi:

Uz navedenu obaveznu dokumentaciju, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom
 • Uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom
 • Uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom
 • Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja
 • Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini
 • Uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom
 • Preporuka prethodnog poslodavca

 

Javni konkurs ostaje otvoren od dana objavljivanja do popunjavanja radnog mjesta. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti na adresu: Gimnazija SSST, Sarajevo, ul. Bistrik 7, sa naznakom "Prijava na javni konkurs /ne otvarati - otvara komisija".

 

Potrebno radno iskustvo: 36 mjeseci
radno iskustvo obavezan uslov
Način prijave na oglas:
 • Ovaj web portal: http://szks.ba
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti putem kontakt telefona ili e-mail adrese
  Kontakt telefon: 033 225 889
  Kontakt email: gimnazija@gssst.edu.ba

  About Author

  Ida Hadzimuratovic

  Frizerski salon

  Connect with Me: