JAVNI OGLAS

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo

Fond memorijala

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Objavljuje se javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 6 /šest/ mjeseci, na radno mjesto:

Stručni saradnik za javne nabavke (1 izvršioc)

Cijeli tekst javnog oglasa možete preuzeti OVDJE. 

fond memorijala

About Author

Connect with Me: