KNJIGOVOĐA / RAČUNOVOĐA

Potreban broj radnika: 1
 • Rad na neodređeno vrijeme
 • Sarajevo
 • jul 17, 2019

Kontesa

KONTESA d.o.o. SarajevoOsnovna djelatnost: pružanje računovodstvenih usluga i porezno savjetovanje za pravna i fizička lica.

 • Knjiženje svih poslovnih događaja u skladu sa MRS/MSFI
 • Vođenje finansijskog knjigovodstva, KUF i KIF, obračun PDV-a,
 • Blagajničko poslovanje, obračun i knjiženje direktnih poreza, naknada i taksi,
 • Obračun plaća i naknada uposlenim, obračun i kontrola isplata doprinosa,
 • Komunikacija sa klijentima, bankama, poreznim i drugim institucijama,
 • Ostali poslovi u agenciji za pruženje računovodstvenih usluga
Obavezni uslovi:
 • VSS, SSS, ekonomskog (računovodstvenog ) usmjerenja,
 • Poznavanje računovodstvenih i poreznih propisa i njihovo kontinuirano praćenje
 • Poznavanje informatičkih tehnologija
 • Poznavanje engleskog jezika
Dodatni uslovi:
 • Poželjno radno iskustvo na računovodstvenim poslovima
 • Odgovornost, analitičnost, preciznost, komunikativnost, upornost, sklonost timskom radu
 • Težnja ka stalnom usavršavanju i vlastitom razvoju
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt osoba: Sulejman
  Kontakt email: r.agencija@gmail.com

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  kontesa.doo

  KONTESA d.o.o. SarajevoOsnovna djelatnost: pružanje računovodstvenih usluga i porezno savjetovanje za pravna i fizička lica.

  Connect with Me: