OSNOVNA ŠKOLA “ĐULISTAN”

 • Ilijaš
 • Prijave su zatvorene

Web stranica Osnovna škola "Đulistan"

Osnovna škola “Đulistan” Lješevo bb, Ilijaš, na osnovu Odluke Školskog odbora r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za prijem uposlenika na sljedeća radna mjesta

 1. nastavnik bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.06.2019.godine (12 časova)
 2. nastavnik matematike 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.06.2019.godine (9 časova)
 3. nastavnik informatike 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (9 časova)
 4. nastavnik biologije 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.06.2019.godine (12 časova)
 5. nastavnik hemije 1 izvršilac na određeno vrijeme,do 30.06.2019. godine (6 časova)
 6. nastavnik fizike 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (8 časova)
 7. nastavnik tehničkog odgoja 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (13 časova)
 8. nastavnik muzičke kulture 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (16 časova)
 9. pedagog 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (puna norma)
 10. nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja (nastavnica za rad u ženskom odjeljenju), 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.06.2019.godine (10 časova)
 11. nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja (nastavnik za rad u muškom odjeljenju), 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (10 časova)
 12. nastavnik građanskog obrazovanja 1 izvršilac,na određeno vrijeme do 30.06.2019.godine (2 časa)
 13. nastavnik islamske vjeronauke 1 izvršilac,na određeno vrijeme do 30.06.2019.godine (12 časova)
 14. nastavnik geografije 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine (12 časova)
 15. nastavnik razredne nastave 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.06.2019.godine (puna norma )
 16. nastavnik razredne nastave 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.06.2019.godine (puna norma)
 17. nastavnik razredne nastave 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.06.2019.godine (puna norma)
 18. nastavnik razredne nastave 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.06.2019.godine (puna norma )
 19. sekretar, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine, 8 sati (posebni uslovi: poznavanje osnova perzijskog jezika interviju)
 20. vozač autobusa , 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine

 

Obavezni uslovi:

Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i uslove vezane za odgovarajuću VSS.

Potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

 

 • Svojeručnu potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podaci kandidata, tačnom naznakom za poziciju za koju konkurišu i tačno navedenu dokumentaciju koja se prilaže uz konkurs
 • Diploma/svjedožba o stečenoj stručnoj spremi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Ostalu dodatnu dokumentaciju na osnovu koji će se vršiti bodovanje prijavljenih kandidata (Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo

 

Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije bit će pozvani na intervju, a kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje iz javne ustanove u roku od 7 dana od dana obavijesti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 10  dana od dana objavljivanja.

Dokumentaciju slati putem pošte na adresu Osnovna škola "Đulistan", Lješevo bb, 71387 Podlugovi, Ilijaš.

Potrebno radno iskustvo: Nije uslov
Način prijave na oglas:
 • Poštom na adresu poslodavca
 • Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033/403 - 321
  Kontakt telefon: 033 403 321

  About Author

  Ida Hadzimuratovic

  Prerada i konzerviranje mesa peradi

  Connect with Me: