Higijeničar/ka

Potreban broj radnika: 1
 • Rad na određeno vrijeme
 • Sarajevo
 • Prijave su zatvorene

Web stranica Pamuk d.o.o. Sarajevo

Preduzeće za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Poslovi čišćenja prostorija/kancelarije

Obavezni uslovi:

- Da je kandidat nezaposlen (dokaz: uvjerenje od Službe za zapošljavanje ili uvjerenje od Porezne uprave FBiH da nema tekućih osiguranja)

- Da kandidat ima najmanje 60% invaliditeta i da je pokretan zbog prirode posla (dokaz: ovjerena kopija rješenja o invalidnini ili Nalaza i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje)

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Platni razred: Po dogovoru
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Na kontakt telefon
 • Poštom na adresu poslodavca
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt osoba: Azemina Fišić, Neriman Sokolović
  Kontakt telefon: 033/217-259
  Kontakt email: pamukdoosarajevo@gmail.com

  About Author

  Neriman Sokolović

  Preduzeće za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  Connect with Me: