Pomoćni radnik

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • Prijave su zatvorene

Web stranica Pamuk d.o.o. Sarajevo

Preduzeće za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Poslovi utovara i istovara stvari

Obavezni uslovi:

- Da je kandidat nezaposlen (dokaz: uvjerenje od Službe za zapošljavanje ili uvjerenje od Porezne uprave FBiH da nema tekućih osiguranja)

- Da kandidat ima najmanje 60% invaliditeta i da je pokretan zbog prirode posla (dokaz: ovjerena kopija rješenja o invalidnini ili Nalaza i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje)

Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
Kontakt osoba: Azemina Fišić, Neriman Sokolović
Kontakt telefon: 033/217-259
Kontakt email: pamukdoosarajevo@gmail.com

About Author

Neriman Sokolović

Preduzeće za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Connect with Me: