KONKURS ZA PRIJEM STRUČNIH SARADNIKA – PRIPRAVNIKA

Potreban broj radnika: 2
 • Pripravnik
 • Sarajevo
 • apr 30, 2018

Web stranica Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

K O N K U R S

Za prijem stručnih saradnika – pripravnika

 1. Stručni saradnik – referent u Odjelu za rad sa studentima II i III ciklusa studija
 2. Stručni saradnik u Biblioteci

 

Obavezni uslovi:
 • Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: VSS, završen filozofski fakultet, odgovarajući smjer ili pravni fakultet (VII./I; VII./II stepen stručne spreme), odnosno završen I ili II ciklus visokog obrazovanja, znanje engleskog jezika ili drugog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru.
 • Pravo prijave na Konkurs/natječaj imaju osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih prije zaključenja Sporazuma o sufinansiranju, odnosno prije 03. 10. 2017. godine što kandidati trebaju potvrditi dokumentacijom.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa putem JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevi" Sarajevo i na web stranici Fakulteta, na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet, Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo, ili predajom na protokol Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM STRUČNIH SARADNIKA - PRIPRAVNIKA“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Detaljnije o konkursu možete pronaći ovdje.

 

Potrebno radno iskustvo: Bez radnog iskustva
Način prijave na oglas:
 • Poštom na adresu poslodavca
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima

  About Author

  Ida Hadzimuratovic

  Računovodstvo, revizija, konsalting

  Connect with Me: