Javne nabavke

Download
Javni poziv za dostavu ponuda za usluge zdravstvenog sistematskog pregleda uposlenika Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo
JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA JU
ODLUKA o izboru ponuđača
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Javni poziv za dostavu ponuda za Advokatske usluge Javne ustanove
Javni poziv za dostavu ponuda za usluge hotelskog smještaja u toku 2017. godine
ODLUKA o izboru ponuđača
UGOVOR o nabavci kancelarijskog namještaja ua potrebe Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Sarajevo
ODLUKA o izboru ponuđača
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača
UGOVOR o nabavci opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Sarajevo
ODLUKA o izboru ponuđača
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
UGOVOR o nabavci usluge servisiranja čišćenja klima uređaja i grejnih radijatora za potrebe Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Sarajevo
ODLUKA o izboru ponuđača
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javni poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja radnika Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Sarajevo
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Sarajevo u 2017 godini
Odluka o izboru ponudžača - uredski namještaj
Obavještenje o javnom pozivu 05.12.2016
Odluku o izboru najboljeg ponuđača – adaptacija poslovnog prostora
Odluku o izboru najboljeg ponuđača – krečenje prostorija
Odluku o izboru najboljeg ponuđača – nabavka sredstava i pribora za čišćenje i održavanje higijene za potrebe JU
Odluku o izboru najboljeg ponuđača – kasko osiguranje službenih vozila
Odluku o izboru najboljeg ponuđača – usluge organizacije Sajma zapošljavanja
Odluku o izboru najboljeg ponuđača – u postupku javne nabavke kolektivnog osiguranja zaposlenika JU
Oduku o izboru najboljeg ponuđača – održavanje poslovnih prostorija...
Odluku o izboru najboljeg ponuđača – usluge popravke plinske kotlovnice
Odluku o izboru najboljeg ponuđača - za javnu nabavku usluga registracije i redovnog osiguranja i tehničkog pregleda vozila
Odluku o izboru najboljeg ponuđača – konsultanske usluge
Odluku o izboru najboljeg ponuđača – nabavka softvera za projekciju oglasa na elektronske oglasne ploče ili ekrane
Odluku o izboru najboljeg ponuđača – za izradu softerskih modula
Odluku o izboru najboljeg ponuđača – nabavka softvera za smartphone/tablet aplikacije za praćenje otvorenih pozicija i informisanje javnosoti
Odluku o izboru najboljeg ponuđača – nabavku računarske opreme...
Javni poziv za dostavu ponude za usluge zdravstvenog sistematskog pregleda uposlenika JUSZZKS
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala, opreme i sredstava za umnožavanje i kancelarijskog sitnog inventara za potrebe JU
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru ponuđača
Odluka o izboru najboljeg ponuđača
Odluka o poništenju javne nabavke usluga i održavanja i dorade korisničkog sotfera JU
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU službe za zapošljavanje kantona Sarajevo
Nabavka usluge zdravstvenog sisitematskog pregleda
Nabavka usluge zbrinjavanja rashodovane opreme
Nabavak usluge servisiranja klima uredjaja
Nabavka usluge redovnog osiguranja vozila
Nabavka usluge privrednog servisa
Nabavka usluge pregleda plinskih kotlova
Nabavka usluge pregleda stanja grijanja u svim biroima
Nabavka usluge pregleda sistema grijanja i gasnih intalacija
Nabavke usluge poslova zaštite od požara
Nabavka usluge organizacije sajma
Nabavka usluge otvaranja oglednog biroa ILIJAŠ
Nabavka usluge opravke i održavanja vozila
Nabavka usluge održavnja telefonskih i faks aparata
Nabavak usluge oržavanja i unapredjenja sistema upravljanaj kvaliteta ENISO9001_2008_RECERTIFIKACIJA
Nabavka usluge fotokopir aparata
Nabavka usluge pranja službenog vozila
Nabavka usluge kasko osiguranja vozila
Nabavka usluge info servisa
Nabavka usluge sredstava za dezinfekciju i deratizaciju
Nabavka usluge čišćenja dimnog kanala i mehaničko čišćenje plameno dimne strane i snimanje dimnjaka sa kamerom u birou
Nabavka usluge info servisa
Nabavka usluge dezinfekcijski sredstava
Nabavka usluge okruglog stola hotel Europa
Nabavka usluga za dnevnu i sedmičnu štampu i novine
Nabavka toplih i hladnih napitaka
Nabavka toplih i hladnih napitaka
Nabavaka centrale i telefona
Nabavka stručne literature
Nabavka stručne literature
Nabavka staza i tepiha za ugradnju
Nabavka pribora i sredstava za čišćenje
Nabavka pribora i sredstava za čišćenje
Nabavka softvera za automatizaciju
Nabavka roba i usluga za reprezentaciju
ODLUKA o izboru ponuđača
Nabavka računarske opreme
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka računarske opreme
Javni poziv za dostavu ponuda za Advokatske usluge Javne ustanove
Nabavka radova krečenja prostora
Javni poziv za dostavu ponuda za usluge hotelskog smještaja u toku 2017. godine
Nabavka opreme za proutuprovalnu zaštitu
ODLUKA o izboru ponuđača
Nabavka održavanje web stranice
UGOVOR o nabavci kancelarijskog namještaja ua potrebe Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Sarajevo
Nabavka monitora
ODLUKA o izboru ponuđača
Nabavka materijal za održavanje
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Nabavka materijala za oržavanje
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka materijala za održavanje
UGOVOR o nabavci opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Sarajevo
Nabavka grafičke usluge
ODLUKA o izboru ponuđača
Nabaka dva odvlaživača
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Nabavka auto gume
UGOVOR o nabavci usluge servisiranja čišćenja klima uređaja i grejnih radijatora za potrebe Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Sarajevo
Nabaka alata za održavanje poslovnih prostora
ODLUKA o izboru ponuđača